Tiết mục võ thuật của học sinh THCS Phước Thuận trong buổi lễ khai giảng năm học mới